MInD

Mechatronic Intelligent Design (MInD) - JM 0598584-K adalah sebuah syarikat yang berasaskan kejuruteraan mekatronik di mana merangkumi beberapa cabang utama iaitu kejuruteraan perisian, elektrik dan elektronik, kawalan dan juga mekanikal. Kami mempunyai komitmen yang tinggi dalam menyediakan pelbagai penyelesaian dalam masalah elektronik, mekanikal, sistem kawalan dan juga pembangunan perisian. 

Visi

      To be a pioneer in mechatronics and robotics in Malaysia

Misi

     to make mechatronics and robotics engineering better known in all industries such as education, small and large industry, agricultures, livestock and the other industry in Malaysia

Moto

            We Inspired by Your Needs